van Os Architecten definitief ontwerp

Persoonlijk en deskundig advies tijdens de 5 fasen van het bouwtraject

Ieder project, groot of klein, nieuwbouw of verbouwing, is gebaat bij het doorlopen van onderstaande fasen. 

Dit stappenplan is bedoeld om u als opdrachtgever mee te nemen in het plan dat per stap steeds meer vorm krijgt.

Met deze werkwijze hebben we grip op de complexe ontwerpbesluiten en maken we deze voor u en alle andere betrokken partijen inzichtelijk.

Een effectieve en prettige manier om het traject van A t/m Z te doorlopen.

Niet elk project heeft deze stappen nodig, het heeft te maken met het type project en uw wensen.

Deskundig advies tijdens de 5 fasen van het bouwtraject.

Nummer_1

Voorlopig Ontwerp

Tijdens deze fase matchen we uw wensen met uw budget, de mogelijkheden van het perceel/gebouw en de eisen uit het bestemmingsplan.

De software die we gebruiken maakt het mogeijlk dat u vanaf het begin in 3D onze ontweerpen kunt bekijken en ervaren.

Een leuke en belangrijke fase, want hier worden de uitgangspunten voor het verdere traject bepaalt. Een goed begin is het halve werk!

van Os Architecten voorlopig ontwerp
Nummer_2

Definitief Ontwerp

In deze fase gaan we dieper in op de uitwerking van het plan. Alle belangrijke keuzes zoals indeling, uitstraling, materiaal, constructie, installatie etc. worden nu definitief ter voorbereiding op de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

van Os Architecten definitief ontwerp
Nummer_3

Omgevingsvergunning

Het plan wordt nog verder uitgedetailleerd en uitgezocht.

Een complete tekeningset van ons en alle externe partijen dienen wij in als omgevingsvergunning bij uw gemeente.

Wij coordineren het werk tussen ons en alle externe partijen.

Nu is het even wachten op de omgevingsvergunning.

van Os Architecten omgevingsvergunning
Nummer_4

Bouwkundig Ontwerp

Na het indienen van de omgevingsvergunning bereiden we het plan voor op de bouw. Dat betekent dat we nog dieper in gaan op de uitwerking van het plan. 

Deze tekeningen zijn belangrijk want het is de laatste stap om het plan bouwbaar te krijgen.

Dit zijn de echte bouwtekeningen die straks in de bouwkeet komen te hangen. 

van Os Architecten bouwtekeningen
Nummer_5

Bouw

Nu de aannemer met goedgekeurde offerte is geselecteerd, de omgevingsvergunning is goedgekeurd en alle bouwtekeningen klaar zijn kunnen we gaan bouwen.

Het is belangrijk dat wat op tekening staat ook echt zo wordt gebouwd.

Tijdens de bouw zijn wij aanwezig om de bouwvergaderingen voor te zitten en een esthetische controle van het bouwwerk uit te voeren. Alle voorbereidingen betalen zich nu uit.

van Os Architecten bouwbegeleiding

Benieuwd hoe wij uw project kunnen vormgeven en organiseren?

Als u meer wilt weten over onze werkwijze en hoe wij u bij uw plannen kunnen helpen,
neem dan contact met ons op via 06 53 68 27 28 of stuur ons een mailtje.

Benieuwd wat wij voor u voorkunnen betekenen?

Als u meer wilt weten over onze werkwijze en hoe wij u hier mee kunnen helpen, neem dan contact met ons op via  076 888 3027 of stuur ons een mailtje.

© van Os Architecten 2018

© 2018